Behöver du husbesiktning Uppsala

Är det så att du har behov av att få husbesiktning i Uppsala? Husbesiktning bör du se till att göra när du ska köpa ett hus. Det ska även göras besiktningar när det byggs nytt. En husbesiktning vid köp av hus är något som du som köpare bör göra för att uppfylla din undersökningsplikt och med en bra besiktningsman i Uppsala kan du få en korrekt bedömning. När en privatperson ska köpa ett hus, så beläggs man med en plikt, som är att hitta brister och fel. Det kan vara svårt att göra på egen hand och då är det bra att ta in en expert på husbesiktningar. 

En husbesiktning sker genom en okulär besiktning. Denna sker genom att besiktningsmannen utför besiktningen med hjälp av syn, hörsel och lukt. Det som undersöks är bland annat tak, fasad, väggar, våtutrymmen, grundkonstruktion, vind och så vidare. Om det finns indikationer på att det är fuktskador så ska detta kontrolleras. Vid husbesiktning så kan det ske under första besiktningen eller när en utvidgad besiktning görs.

Besikta ditt hus i Uppsalaområdet

Du bör se till att få en husbesiktning i Uppsala gjord, av en bra besiktningsman i Uppsala, så att det görs på rätt sätt. Oftast är det köparen som anlitar husbesiktning, för att det finns en undersökningsplikt, men även säljaren kan besikta sitt hus. Du som köpare har rätt att köpa in dig på denna besiktning, men det bästa är ändå att anlita en egen besiktningsman, och det innan kontrakt skrivs under. 

Väljer du att få husbesiktningen i Uppsala genom Besiktningsexperten, så kommer denna besiktning vara mer utförlig än vad du kan få hos andra företag. De besiktar i flera steg och den som utför besiktningen har mer än 20 års erfarenhet. Ni kommer få en grundlig utförd besiktning!